undefined

Att personalen får en grundlig utbildning är en förutsättning för att en utrustning ska kunna användas optimalt och motsvara ställda förväntningar. Vi ser utbildning som en viktig del i vårt åtagande och erbjuder alltid ett komplett utbildningsprogram till våra produkter. 

För att effektivisera och kvalitetssäkra våra utbildningar inom medicinsk radiologi skapade vi vårt utbildningscentrum Diagnosticum. 

På våra kurser uppnår deltagarna på kort tid en avsevärd kompetenshöjning. Fokusering på ämnet i en miljö skild från de dagliga uppgifterna medger koncentration på utbildningen. Kvalitetssäkringen innebär att vi kontinuerligt ser över våra kurser vad gäller innehåll, material och lärarkompetens. Vi arbetar ständigt på att förbättra vår utbildningsverksamhet och är lyhörda för elevernas omdömen i den skriftliga utvärderingen.

Vi utökar kontinuerligt vårt program med fler allmänna kurser inom vårt affärsområde.

Ser du ett utbildningsbehov på din klinik? Kontakta oss på office@mediel.se så tar vi fram rätt upplägg. Vi kan anpassa kurser och utbildningar efter klinikens behov och genomföra kursen hos oss eller på plats hos er.