undefined

När Mediel levererar utrustning till din klinik innebär detta starten på ett långvarigt samarbete. Det viktigaste för oss att du känner dig trygg med de system vi levererar. Att du får fullt utbyte av din nya lösning och att den är maximalt driftssäker.

Våra tjänster innefattar allt från projektledning, installation och utbildning till ett helhetsansvar för service och support. I samråd med er som kund tar Mediel fram förslag på vilken servicenivå som är optimal i varje enskilt fall. Vi ser positivt på samverkan med sjukhusets tekniska personal för att hitta de smartaste lösningarna som ger största möjliga tillgänglighet.

Mediels supportfunktion bemannas av mycket kunniga medarbetare som hjälper dig som kund att snabbt kunna återgå till normal verksamhet om fel skulle uppstå. Supporten nås enkelt via telefon. Vår support har även access till ditt system via fjärruppkoppling för att snabbt hitta felorsaken. Behövs hjälp på plats finns vi nära till hands tack vare serviceingenjörer placerade i Stockholm, Göteborg och Skåne.

Vid behov av akut hjälp kontakta vår Support. Vi finns alltid tillgängliga under normal kontorstid.