Ziehm Vision RFD innehåller den senaste teknologin från Ziehm Imaging. Framträdande är Clear View™ och en avancerad pulsteknologi där generatorn pulsar upp till 25 pulser/sek.

Aktiv vätskekylning säkerställer hög kapacitet och genomlysningstid. Ziehm Vision RFD´s inbyggda kylsystem gör att utrustningen klarar mycket långa genomlysningstider.

ODDC (Object Detected Dose Control) mäter på hela bildytan under genomlysning till skillnad från den äldre lösningen med mätcirkel centralt i bilden. ODDC ger en perfekt bild även om objektet är i utkant av bildförstärkaren. I ODDC ingår även MD (Motion Detection) och ADR (Automatic Dose Reduction) som automatiskt under pågående genomlysning sätter brusreduceringsfilter och röntgenpulsfrekvens efter hur genomlysningsobjektet rör sig.

Användargränssnittet är integrerat i två synkrona pekskärmar varav en är placerad på C-bågen och en på monitorvagnen. I användargränssnittet visas även genomlysningsbilden i realtid. Vision RFD kan bl.a. utrustas med full DICOM-kompabilitet, kärlvisualisering, sekvensinspelning, interface till kontrastinjektor och en fjärrpanel som kan monteras på bordets tillbehörs skenor. Upp till 65 000 bilder kan sparas i enheten.

Ziehm Vision RFD har samma användargränssnitt, standardutrustning och tillval som övriga C-bågar i Vision-familjen.