Med tillägget Vario 3D på en Ziehm Vision FD skapas en digital C-båge med motoriserad C-arm för isocentriska rörelser kring ett valfritt isocentrum. Denna funktion gör att patienten inte behöver centreras i C-bågen.

Efter insamling av data presenteras en 3D-visualisering med bl.a. Volume Rendering, 3D Slice View och MPR (Multi Planar Reconstructions). Ziehm Vision FD Vario 3D kan givetvis även användas för normal genomlysning.

Ziehm Vision FD Vario 3D innehåller den senaste teknologin från Ziehm Imaging. Framträdande är Clear View™ och en avancerad pulsteknologi där generatorn pulsar upp till 25 pulser/sek.

Aktiv vätskekylning säkerställer hög kapacitet och genomlysningstid. Vision FD Vario 3D´s inbyggda kylsystem gör att utrustningen klarar mycket långa genomlysningstider.

ODDC (Object Detected Dose Control) mäter på hela bildytan under genomlysning till skillnad från den äldre lösningen med mätcirkel centralt i bilden. ODDC ger en perfekt bild även om objektet är i utkant av bildförstärkaren. I ODDC ingår även MD (Motion Detection) och ADR (Automatic Dose Reduction) som automatiskt under pågående genomlysning sätter brusreduceringsfilter och röntgenpulsfrekvens efter hur genomlysningsobjektet rör sig.

Användargränssnittet är integrerat i två synkrona pekskärmar varav en är placerad på C-bågen och en på monitorvagnen. I användargränssnittet visas även genomlysningsbilden i realtid. Ziehm Vision FD Vario 3D kan bl.a. utrustas med full DICOM-kompabilitet, kärlvisualisering och sekvensinspelning. Upp till 65 000 bilder kan sparas i enheten. Nytt Realtisfilter ZAIP, samt Iterativ rekonstruktion som standard.