Ziehm Vision FD är en vidareutveckling av Ziehm Vision med samma funktionalitet men med digital CMOS-detektor.

Ziehm Vision FD tar mobil genomlysningsutrustning till en helt ny nivå. En digital CMOS-detektor ersätter den traditionella bildförstärkaren och utrustningen kan numera, utöver de normala användningsområdena, med fördel användas inom bl.a. neurokirurgi och tumörlokalisering för strålningsterapi.

Detektorns stora dynamiska omfång gör att mjukdelar och skelett syns i samma bild och genomlysningen är helt distorsionsfri. Ziehm Vision FD innehåller den senaste teknologin från Ziehm Imaging. Framträdande är Clear View™ och en avancerad pulsteknologi där generatorn pulsar upp till 25 pulser/sek.

Aktiv vätskekylning säkerställer hög kapacitet och genomlysningstid. Ziehm Vision FD´s inbyggda kylsystem gör att utrustningen klarar mycket långa genomlysningstider.

I likhet med övriga C-bågar i Visionfamiljen har även Ziehm Vision FD samma användargränssnitt, standardutrustning och tillval.