Ziehm Vision FD är en vidareutveckling av Ziehm Vision med samma funktionalitet men med digital detektor.

Ziehm Vision FD tar mobil genomlysningsutrustning till en helt ny nivå. En digital detektor ersätter den traditionella bildförstärkaren och utrustningen kan numera, utöver de normala användningsområdena, med fördel användas inom bl.a. neurokirurgi och tumörlokalisering för strålningsterapi.

Detektorns stora dynamiska omfång gör att mjukdelar och skelett syns i samma bild och genomlysningen är helt distorsionsfri. Ziehm Vision FD innehåller den senaste teknologin från Ziehm Imaging. Framträdande är Clear View™ och en avancerad pulsteknologi där generatorn pulsar upp till 25 pulser/sek.

Aktiv vätskekylning säkerställer hög kapacitet och genomlysningstid. Ziehm Vision FD´s inbyggda kylsystem gör att utrustningen klarar mycket långa genomlysningstider.

ODDC (Object Detected Dose Control) mäter på hela bildytan under genomlysning till skillnad från den äldre lösningen med mätcirkel centralt i bilden. ODDC ger en perfekt bild även om objektet är i utkant av bildförstärkaren. I ODDC ingår även MD (Motion Detection) och ADR (Automatic Dose Reduction) som automatiskt under pågående genomlysning sätter brusreduceringsfilter och röntgenpulsfrekvens efter hur genomlysningsobjektet rör sig.

Användargränssnittet är integrerat i två synkrona pekskärmar varav en är placerad på C-bågen och en på monitorvagnen. I användargränssnittet visas även genomlysningsbilden i realtid. Ziehm Vision FD kan bl.a. utrustas med full DICOM-kompabilitet, kärlvisualisering och sekvensinspelning. Upp till 65 000 bilder kan sparas i enheten. Nytt Realtidsfilter ZAIP.

I likhet med övriga C-bågar i Visionfamiljen har även Ziehm Vision FD samma användargränssnitt, standardutrustning och tillval.