Ziehm Vision innehåller den senaste teknologin från Ziehm Imaging. Framträdande är Clear View™ med 1k² HD CCD kamerasystem och en avancerad pulsteknologi där generatorn pulsar upp till 25 pulser/sek.

Aktiv vätskekylning säkerställer hög kapacitet och genomlysningstid. Ziehm Visions inbyggda kylsystem gör att utrustningen klarar mycket långa genomlysningstider.

ODDC (Object Detected Dose Control) mäter på hela bildytan under genomlysning till skillnad från den äldre lösningen med mätcirkel centralt i bilden. ODDC ger en perfekt bild även om objektet är i utkant av bildförstärkaren. I ODDC ingår även MD (Motion Detection) och ADR (Automatic Dose Reduction) som automatiskt under pågående genomlysning sätter brusreduceringsfilter och röntgenpulsfrekvens efter hur genomlysningsobjektet rör sig.

Användargränssnittet är integrerat i två synkrona pekskärmar varav en är placerad på C-bågen och en på monitorvagnen. I användargränssnittet visas även genomlysningsbilden i realtid.

Ziehm Vision kan bl.a. utrustas med full DICOM-kompabilitet, kärlvisualisering och sekvensinspelning. Upp till 65 000 bilder kan sparas i enheten.