Movix DReam är en motordriven mobil röntgen som är lätt att använda och att köra till och i patientrummet. Movix DReam känner av hur fort användaren önskar köra och anpassar sig automatiskt. När rörarmen är utfälld går utrustningen i ett långsammare läge för ökad säkerhet. Nu kan vi också erbjuda Movix med höj- och sänkbar pelare för fri sikt vid transport av utrustningen.

Rörarmen hanteras enkelt genom en knapptryckning för alla rörelser och kan sträckas ut till 1200 mm. Detta gör att man har ett stort omfång för att kunna ta bilder även vid komplicerade situationer. Movix DReam kan förses med olika röntgengeneratorer upp till 50 kW. För samtliga kan man välja upp till 150 kV.

Movix DReam är integrerad med Canons detektorer och digitala bildsystem och kan integreras med PACS och RIS. Exponeringen styrs från en lättanvänd pekskärm med stora tydliga knappar. Med en knapptryckning ställs alla parametrar in automatiskt. Efter exponering visas bilden efter bara 3 sekunder på den inbyggda monitorn.

Canons bildbehandlingssystem med digitala detektorer är robust och doseffektivt och säkrar en mycket hög bildkvalitet. Bildoptimeringsparametrarna är av multifrekvenstyp. Utrustningen kan förses med upp till 2 detektorer, t.ex. en stor och en liten detektor. Väljer man trådlösa detektorer går det även att dela dessa med tex skelettlabben från Mediel.