Mediels mobila röntgensystem Mobile Dragon, från Sedecal, är en smidig och lättmanövrerad mobil utrustning som kan vikas ihop för transport i en vanlig personbil.

Detta möjliggör att på ett enkelt sätt genomföra undersökningar även utanför sjukhuset.

Mobile Dragon är direktdigital och visar omedelbart en färdig bild på skärmen. Systemet ansluts enkelt till nätverket med kabel, wlan eller mobil för anslutning till både PACS och RIS. Systemet kräver normal nätspänning för undersökningar och har batteribackup för att säkert spara bilderna.

Mobile Dragon är ett utmärkt mobilt komplement till konventionell röntgenutrustning.