Mobile DI är verkligen liten och smidig. Den tar lite plats och väger bara knappt 16 kg. Med tillhörande vagn, som är en option, rullar Mobile DI enkelt mellan olika undersökningsrum. Med Mobile DI kan man t.ex. utföra rörelsestudier, belastade undersökningar, stabilitetskontroller, nålguidning och artrografier.

DOKUMENT / FILER

» Broschyr Mobile DI