Canons unika bärbara detektor för både genomlysning och statisk bildtagning.

Den bildgivande ytan är 43 x 35 cm på Canons bärbara digitaldetektor för både genomlysning och statiska bilder.

Detektorn är uppbyggd enligt principen en scintillator på en amorf kiselplatta med en matris med 5,9 miljoner pixlar med en storlek på 160 µm.

Detektorn tillverkas endast med Cesiumjodid (CsI) scintillatormaterial.

  • Bildmatris 2 688 x 2 208.
  • Intern A/D på 14 bit, med 12 bit gråskala
  • Utbytbart valbart raster ingår
  • Automatisk detektering av bildstorlek
  • Kräver ingen speciell kylning i frimodus
  • Luftkylning i genomlysningsmodus
  • 0,25 – 30 bilder/sek.
  • Klimatisk användningsområde: 10 – 35 °C, 30 – 75 % RF
  • Dimensioner: 503 x 493 x 26 mm, 5,7 kg
  • Kalibreras endast 1 gång per år (vid FU)