Canons digitala detektor med bildgivande yta 41x43 cm för fast montage i bord eller väggstativ.

Detektorn är uppbyggd enligt principen en scintillator på en amorf kiselplatta med en matris med 11,3 miljoner pixlar med en storlek på 125 µm. Detta ger en upplösning på hela 4 lp/mm.

Detektoren kan erhållas med Cesiumjodid (CsI) eller GOS scintillatormaterial: • Bildmatris 3320 x 3 408 (11,3 MPix)

  • 125 μm pixelstorlek
  • 550x550x59 mm (BxLxH)
  • Utbytbart valbart raster ingår
  • Automatisk detektering av bildstorlek upp till 41 x 43 cm
  • Kräver ingen speciell kylning
  • Klimatiskt användningsområde: 5 – 35 ºC, 30 – 75 % RF
  • Kalibreras endast 1 gång per år (vid FU)