Tunn och elegant diagnostisk färgmonitor 21,3'' av högsta kvalitet för mammografi. Monitorn är bl.a. utrustad med inbyggd automatisk kalibrering enligt DICOM.

DOKUMENT / FILER

» Broschyr CX50n