Mediel var först med att introducera multilab på den svenska marknaden. Redan 2011 levererade vi det första multisystemet Adora. Ett multilab möjliggör en kombination av skelett- och genomlysningsundersökningar på en och samma utrustning, vilket ger en oöverträffad flexibilitet och ett effektivare arbetsflöde.

Celex är en vidareutveckling av Mediels multilabskoncept. Systemet är inspirerat av ett klassiskt genomlysningsstativ, men fungerar också som skelettlab med samma fina bildkvalitet som på våra andra röntgensystem. Ambitionen har varit att göra ett lättanvänt och ergonomiskt system.

undefined

Celex är ett utmärkt komplement till vårt multilab Adora DRFi. Adora är i grunden ett skelettlab. Begränsningarna vid genomlysning har varit att bordet inte går att vinkla och att det inte går att genomlysa med underrörsteknik. Detta får man med Celex. Samtidigt är användargränssnittet likadant, bilderna blir lika bra och systemen kan dela detektorer med varandra.

Celex och Adora - en vinnande kombination som ökar flexibiliteten och arbetsflödet på röntgenavdelningen!

Celex kan även fås i kombination med ett separat Intuition takrör och lungstativ för att ytterligare utöka undersökningspanoramat.

undefined