Adora RSA är världens första röntgensystem dedikerat för RSA-undersökningar (Radiostereometri). Systemet kombinerar snabbt och effektivt slätröntgen med RSA. Patienten ligger kvar på bordet medan systemet automatisk ändrar autopositioner mellan slätröntgen och RSA. Adora RSA kan installeras med eller utan genomlysning. Med genomlysning kan även dynamiska undersökningar utföras. Mediel har installerat världens andra Adora RSA system på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndals sjukhus.

Adora RSA kännetecknas av:

  • Unik och banbrytande design för säker och noggrann RSA
  • Ergonomisk och lättanvänd
  • Effektiv och optimal patientomvårdnad med alla undersökningar i samma rum.