Mediel AB:s stipendium instiftades i samband med företagets 25-års jubileum 2007. Det tilldelas som stöd för utveckling inom svensk medicinsk bilddiagnostik. Stipendiesumman uppgår till 25.000 kronor. Stipendiet kan tilldelas enskild sökande eller delas mellan flera.

Stipendier ska i första hand tilldelas den/de som har ett adekvat forsknings- eller utvecklingsprojekt inom interventionell radiologi.

Sökande ska vara svensk medborgare och medlem i svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin.

Ansökan kan ske när som helst under året dock senast med maj månads utgång för tilldelning i september samma år.

Mediel utser själv stipendiaten/-erna och överlämnande av stipendiesumman görs av Mediels grundare.

Ansökan

Ansökan bifogad med de handlingar som sökande önskar åberopa sändes till:

Verkställande direktören
Mediel AB
Box 172
431 22 MÖLNDAL

ÅRETS STIPENDIAT

Mediels stipendium tilldelas i år Vanessa Acosta Ruiz, ST Läkare på Akademiska Universitetssjukhuset. Vanessa får stipendiet för sin forskning och utveckling av metoder för behandling av njurtumörer med ablation. Lycka till med ditt spännande och viktiga arbete önskar vi på Mediel!