MEDIELS KVALITETSARBETE

Mediel har ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 som är den gällande standarden för medicinteknisk verksamhet. Vårt kvalitetsarbete lägger grunden för att vi lever upp till vår kvalitetspolicy:

  • Té-sagt gäller! Mediel skall leverera avtalad produkt till avtalad tid med avtalad fakturering.
  • Mediels aktiviteter skall utföras rätt från början, med en tydlig ansvarsfördelning.
  • Mediels aktiviteter skall utföras med ett förutsägbart ekonomiskt utfall.

MEDIELS MILJÖARBETE

Mediel AB bidrar till en bättre miljö för kommande generationer genom ett aktivt miljöarbete. Alla delar av verksamheten genomsyras av miljöperspektivet. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vårt miljöavtryck och prioriterar de områden där vår påverkan på miljön är som störst. Målet är minskade koldioxidutsläpp, minder avfall samt en minskad energi- och pappersförbrukning. Genom regelbunden utbildning och information bibehålls medarbetarnas höga miljömedvetenhet och stora engagemang. Mediel AB är miljöcertifierad enligt Svensk Miljöbas, vilket är ett kvitto på företagets ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling.

undefined

undefined