Mediel erbjuder nytänkande lösningar inom bilddiagnostik till svensk sjukvård. Vi utmanar våra kunder att tänka i nya banor för att förenkla och förbättra verksamheten.

Som oberoende företag är vi inte låsta till ett produktsortiment. Vi väljer lösningar på världsmarknaden som passar specifikt för svenska behov.

Mediel har en helhetssyn - våra produkter och tjänster är en del av ett vårdflöde och det är slutresultatet som är det väsentliga. För oss är högkvalitativ utbildning och kundservice minst lika viktigt som apparaterna.

Väljer ni att jobba med oss får ni en nytänkande och kundnära samarbetspartner med professionell och personlig kundservice.

VÅR BAKGRUND

Mediel är ett starkt och självständigt familjeföretag som grundandes 1982 av ingenjören, entreprenören och göteborgaren Stig Svensson. Affärsidén var att sälja och installera röntgenrör.

Stig etablerade Mediel på den svenska marknaden med stort kunnande och gott affärsmannaskap. Genom åren har företaget vuxit och utvecklats till en viktig leverantör av medicinteknisk utrustning.
Mediel tillför kontinuerligt moderna lättarbetade röntgensystem till sjukvården. Vi har introducerat många högteknologiska nyheter som t ex 1980-talets mobila C-bågar med angioprogram till operationsavdelningarna. På 80-talet kom också den unika datorstyrda röntgengeneratorn och det fjärrstyrda motordrivna röntgensystemet. I samarbete med vårt finska bolag IMIX, utvecklade vi redan 1994 vår första direktdigitala detektor och år 2000 introducerade vi Canons direktdigitala detektorer i Sverige.

Utbildning och applikation är hjärtefrågor för oss. Vi var tidigt ute år 2003, när vi skapade vårt utbildningcentrum Diagnosticum med kompletta röntgenlab för praktiska övningar i autentisk miljö. Här utbildar vi användare och tekniker både teoretiskt och praktiskt.