Sköterskor

Kurser i handhavande och skötsel av röntgenutrustningar. För dig som är labansvarig eller ska bli superanvändare på labbet.

Kursöversikt

Kurs Namn Pris