Superanvändarkurs för Adora röntgenlab med trådlös detektor eller genomlysningsdetektor med mjukvara NE/RF ingående i Canons bildbehandlingssystem.

Handhavandeutbildning på Adora innefattande:
- Bildoptimering och bildparameterinställningar
- Konfigurering av organknappar
- Konfigurering av exponeringstider
- Programmering av autopositioner
- Konfigurering av RIS styrning
- Praktisk träning


Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Kurs Pris
3-7 februari 2020 D55005 28 000 SEK   Boka