Kurs i handhavande och fysikaliska parametrar för röntgenlab innehållande detektorsystemet från Canon. 

Innehåll;

- Handhavandetutbildning
- Teoretisk beskrivning av, i förekommande fall, labbets ingående enheter. Tonvikt läggs på den digitala receptorn och dess egenskaper
- Metodik för fysikaliska mätningar och konstanskontroller
- Praktisk träning i mätning av systmet


Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Kurs Pris
9-11 september 2019 D50093 20000 SEK   Boka