BESKRIVNING

Workshop med teoretiska utbildningsmoment. Vi går igenom Canons bildbehandlingsparametrar och ger Dig fördjupade insikter i vilka Du kan påverka för att optimera bilden.

MÅLGRUPP

Alla som arbetar med bildoptimering; radiologer, fysiker, ingenjörer, sköterskor.

Vi ser gärna att bildoptimeringsgruppen på sjukhuset kommer som ett team.

KRAV PÅ FÖRKUNSKAP

Grundkunskap om handhavandet av Mediels direktdigitala Röntgenlab.

OMFATTNING

Kursen omfattar 3 dagar med förkortad första och sista dag.

INNEHÅLL

  • Översikt av Mediellab – beskrivning av labbets komponenter 
  • Optimeringsmetodik 
  • Canons bildbehandling – auto ROI – curve – MLT(m) 
  • Dosens påverkan på bilden 
  • Påverkan av övriga parametrar på bilden 
  • Praktiska övningar 
  • Optimeringsövningar

Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Kurs Pris
11-13 oktober 2022 D50023 22000 SEK   Boka