Tekniska kunskaper motsvarande högskoleingenjörsexamen (120p) i elektronik eller medicinsk teknik, kunskaper i röntgenteknik motsvarande lägst innehållet i kurs D90001 Grundkurs i Röntgenteknik.

- Handhavandeutbildning på labbet
- Översikt av labbet och arbetsflödet
- Teknisk beskrivning av enheterna med tonvikt på det som krävs för att - utföra underhåll
- Felavhjälpningsinstruktioner för förstahjälpsunderhåll
- Genomgång av mätpunkter och säkringsplaceringar
- Praktiska övningar med tonvikt på handhavandet av serviceprogrammet


Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Kurs Pris
11-15 oktober 2021 D50005 28000 SEK   Boka