Teknisk kurs för mobila röntgensystem i Movix series med Canons bildhanteringssystem.
OBS! Kursmaterialet är digitalt och du behöver ha med en bärbar dator till kursen.

Tekniska kunskaper motsvarande högskoleingenjörsexamen (120) i elektronik eller medicinsk teknik, kunskaper i röntgenteknik motsvarande lägst innehållet i kurs D90001 Grundkurs i Röntgenteknik.

Kursen omfattar 5 arbetsdagar med förkortad första och sista dag.


Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Kurs Pris
Inga kurstillfällen just nu