BESKRIVNING
Teknisk kurs för alla typer av C-bågar från Ziehm Imaging. Vi använder C-båge Ziehm Vision RFD och Ziehm SOLO i de praktiska avsnitten av kursen.

MÅLGRUPP
Medicintekniska ingenjörer som skall ha ett underhållsansvar för produkten.

KRAV PÅ FÖRKUNSKAP
Tekniska kunskaper motsvarande ingenjörsexamen (80p) i elektronik eller medicinsk teknik, kunskaper i röntgenteknik motsvarande lägst innehållet i kurs D90001 Grundkurs i Röntgenteknik.

OMFATTNING
Kursen hålls på Mediels utbildningscentrum i Mölndal och omfattar 4 arbetsdagar med förkortad första och sista dag.

INNEHÅLL

  • Handhavandeutbildning på produkten 
  • Teknisk beskrivning av produkten med tonvikt på det som krävs för att utföra underhåll 
  • Funktionsbeskrivning av hård- och mjukvara 
  • Förebyggande underhåll 
  • Felsökningsmetodik och felavhjälpning 
  • Praktisk träning i injustering 
  • Praktik


Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Kurs Pris
Inga kurstillfällen just nu