D46003 - Canon CXDI Superanvändare

Beskrivning

Fördjupande kurs i detektorsystemet från Canon.

Målgrupp

Legitimerade röntgensjuksköterskor som innehar labansvar eller är superanvändare på Canon CXDI.

Krav på förkunskap

Legitimerad röntgensjuksköterska eller motsvarande.

Omfattning

Kursen omfattar 3 arbetsdagar med förkortad första och sista dag.

Innehåll

  • Handhavandeutbildning på detektorsystemet från Canon med betoning på extra funktioner och finesser
    - Bildoptimering och bildparameterinställningar
    - Konfigurering av organknappar
    - Kodning för integrering Canon-CPI-Kalibrering av detektorer
    - Felavh

Rabatter, specialvillkor m.m.

Deltagare nr 1 betalar hel kursavgift. Efterföljande deltagare från samma avdelning ges 30% rabatt vid samtidig anmälan.

Allmänna villkor

För villkor läs våra Allmänna villkor

Kurstillfällen

Datum Namn Pris Lägg till
Inga kurstillfällen just nu

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
D16011 Allt du behöver veta om C-bågen 6500 SEK Läs mer
D46003 Canon CXDI Superanvändare 20000 SEK Läs mer
D55005 Röntgenlab Adora Superanvändare 28000 SEK Läs mer