Sköterskor

Kurser i handhavande och skötsel av röntgenutrustningar. För dig som är labansvarig eller ska bli superanvändare på labbet.

Kursöversikt

Kurs Namn Pris
D16011 Allt du behöver veta om C-bågen 6500 SEK Läs mer
D46003 Canon CXDI Superanvändare 20000 SEK Läs mer
D55005 Röntgenlab Adora Superanvändare 28000 SEK Läs mer