Mediel AB:s stipendium instiftades i samband med företagets 25-års jubileum 2007. Det tilldelas som stöd för utveckling inom svensk medicinsk bilddiagnostik. Stipendiesumman uppgår till 25.000 kronor. Stipendiet kan tilldelas enskild sökande eller delas mellan flera.

Stipendier ska i första hand tilldelas den/de som har ett adekvat forsknings- eller utvecklingsprojekt inom interventionell radiologi.

Sökande ska vara svensk medborgare och medlem i svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin.

Ansökan kan ske när som helst under året dock senast med maj månads utgång för tilldelning i september samma år.

Mediel utser själv stipendiaten/-erna och överlämnande av stipendiesumman görs av Mediels grundare.
Ansökan bifogad med de handlingar som sökande önskar åberopa sändes till

Verkställande direktören 

Mediel AB
Box 172
431 22 MÖLNDAL