Mediel har ett certifierat kvalitetsledningsystem enligt ISO 13485 som är den gällande standarden för medicinteknisk verksamhet.

Mediel är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas. Vi är miljöanpassade enligt fastställda krav inom bl.a. kemikalieanvändning, transporter, källsortering, energisparande och produktval.